Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Nedir? Yazımızı Sosyal Medyada Paylaşın - Arkadaşınıza Gönderin

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Nedir?

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Nedir?

TUROB, 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği ( T.O.D) adıyla ve 13 kişi ile kurulmuştur.

1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu Dernek Dernekler Kanunu'nun değişmesi üzerine Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğin kuruluş amacı, turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak, turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun gelişmesini sağlamak, bu doğrultuda üyeleri arasında ve turizmle doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş ve kişilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak ve üyelerini sektör içinde ve dışında temsil etmektir.

İstanbul"da turizme hizmet veren 5 ve 4 yıldızlı otellerin ekseriyeti Birliğe üyedirler. Derneğimiz, üyeleri ile yakın bir ilişkide bulunmakta ve kamu tarafından konaklama sektörünü ilgilendiren mevzuat konusunda genelgeler yayınlayarak üyelerini bilgilendirmektedir. Ayrıca Birliğimiz üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak ve turizm mevzuatı konusunda bilgilendirmek amacıyla aylık yemekli toplantılar düzenlemekte ve geçen dönem içinde Birliğin faaliyetleri ve iştirak ettiği toplantılar konusunda bir haber bülteni yayınlamaktadır.

Birliğimiz, üyelerine tanıtma kartı hazırlayarak Ülke ve Uluslararası turizm faaliyetlerinde geçerlilik sağlayan bir hüviyet kartını ilk defa hazırlanmıştır ve bu kartlar her iki yılda bir yenilenmektedir.

Turistik tesislerin Birliğimize üye olduklarını belli eden özel bir plaket hazırlanmış ve üyelerimize giriş kapılarına asılmak üzere dağıtılmıştır.

Birliğimiz ülkemizde ilk defa konaklama sektöründe en fazla döviz getiren turistik işletmelere özel bir törenle konaklama sektöründe ilk Altın Anahtar Plaketini 1993 yılında vermiştir.

Amaç :

Otellerin turizme katkı sağlayacak tüm imkanların yine oteller ve turizmi geliştirecek şekilde reorganize etmek,
Geliştirme, pazarlama ve teşvikler konusunda çalışmalar yapmak,
Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla  çalışmalar yapmak,
Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Bakanlığa ve sektöre yol gösterici raporlar hazırlamak,

Görev :

Sektör içindeki yerini ve ağırlığını hissettirecek anketlerden elde edilecek sonuçları Çalışma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ile kamuya duyurmak,
Yabancı ve yerli yatırımları yönlendirecek projeler hazırlatmak,
Otel bina ve tesisler hakkındaki standartları kendince belirleyerek Bakanlığa empoze etmek,
Sektörün diğer temsilcileri ile işbirliği yapmak,

Yazılarımızı Alo Hizmet hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Güncellenme Tarihi: 24/12/2014
Kategori: Otel ve Diğer Konaklama Tesisleri (1)

Otel ve Diğer Konaklama Tesisleri KATEGORİSİ KAYITLI USTA VE FİRMALAR