Ustalar & Firmalar

Nakli̇yeci̇ler Derneği̇ Hakkinda, Üyeli̇k?

Nakliye

By AloHizmet Nakliye, Cts, 30 Nis 2022 11:30

Üyelik Şartları
Gerçek ve tüzel kişi firmalar, firmayı temsil ve ilzami belgeleyen sicil evrakları (vergi levhasi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) ve talep yazılariyla dernek üyeliğine müracaat ederler. Yönetim kurulu , başvuruda bulunan kuruluşun aranan koşullara haiz olmasi halinde üyeliğe kabul eder. Bu hususta detay bilgiler dernek tüzüğümüz içerinde yer almaktadır.
Üyelik ilk giris aidati 250 TL
Üyelik yıllık aidatı ise aylık 100 TL olmak üzere yıllık 1200 TL dir.

Tüm sektör kuruluşlarını bir büyük organizasyon içinde bir araya getirerek, sektörün ulusal ve uluslararasi sosyo-ekonomik açıdan etkin bir güç unsuru haline gelmesini sağlamak,
Sektörün ulusal ve uluslar arası platformlarda en geniş şekilde tanıtımını sağlamak,
Global düzeydeki gelişmeleri izlemek, mesleki standartlarin oluşumunda aktif rol oynamak.

Sektör sorunlarını Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer meslek örgütleri ile sürekli isbirliği içinde olarak çözümüne aktif katkı sağlamak,
Yurt sathinda tüm meslektaslar arasindaki birlik, dayanisma ve ahengi, ayrıca mesleki etik değerlerin yerleşmesini sağlamak,
Üyelerimizin karşılasacaklari ekonomik, hukuki ve idari sorunlara kendi bünyesinde olusturacaği çalisma gurupları ile veya bu konularda hizmet veren profesyonel kişi ve kuruluşlara arastırma ve çalismalar yaptırarak danışmanlık hizmeti vermek,
Sektör personelinin hizmet kalite ve verimliliğini artirmak üzere eğitim kurumları işbirliğiyle veya kendi bünyesinde olusturulacak eğitim birimi aracılığı ile eğitim programları ve seminerler düzenlemek,
Ulusal taşımacılık politikalarının günün şartlarina göre oluşturulmasına, ilgili tüm özel ve resmi kuruluşlarla yakın temasa içinde gereken yasal düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmak,
Temsil ettiği sektörün genel çıkarlarını ulusal ve uluslararası tüm platformlara taşıyarak savunmaktır.