Nakliye Ustaları

Nakliye

Nakliye
Alt Uzmanlıklar: |

Yazılar


“Gerçek ve tüzel kişi firmalar, firmayı temsil ve ilzami belgeleyen sicil evrakları (vergi levhasi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) ve talep yazılariyla dernek üyeliğine müracaat ederler.”